Palestine Powered by Trendolizer

VIDEO: 10 jaar Hamas-heerschappij in de Gazastrook

Trending story found on ejbron.wordpress.com
(Vertaling: E.J. Bron) Het Israëlische leger heeft naar aanleiding van de 10e verjaardag van de machtsovername door Hamas over de Gazastrook een video gepubliceerd, waarin het de “verworvenheden”…
[Source: ejbron.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments